From pre- project planning to final delivery, SMS offers a full production package.

Single camera units; HD OB Unit up to 5 cams with IP satellite for live streaming, EVS, Graphics and Audio Unit; Post – production edit suites (Avid and FCP) and audio record/dub facility.

Since 1997 our team has extensive and in-depth experience in all aspects of media work including:

 • Broadcast Production of documentaries and factual programmes
 • Live and recorded sports and events coverage (football, rugby, conferences, concerts etc.)
 • Quick turn-around web and digital content
 • Broadcast and Tournament Consultancies (Domestic and international)
 • Corporate Marketing content (including promotional and advertising materials)
 • Multi-platform media campaigns

 


 

Mae SMS yn cynnig pecyn  cyflawn o’r cynllunio cynnar hyd at y cynhyrchiad terfynol.

Unedau camera sengl; Uned Allanol Manylder Uwch (hyd at 5 cam) gyda lloeren gwe-ddarlledu, EVS, Graffeg ac Uned Sain; Adnoddau ol-gynhyrchu (Avid +FCP) ynghyd ag ystafell recordio a dybio sain.

Ers 1997 mae’r tim wedi datblygu’r gallu a’r profiad i weithio ym mhob agwedd o’r cyfryngau gan gynnwys:

 • Cynhyrchu rhaglenni darlledu dogfennol a ffeithiol
 • Cynhyrchu chwaraeon a digwyddiadau byw ac wedi eu recordio (rygbi, peldroed, cynadleddau, cyngherddau ac ati.)
 • Cynnwys sydyn ar gyfer llwyfannau digidol a gwefannau
 • Ymgynghori ar Gystadleuthau a Darllediadau (Domestig a Rhyngwladol)
 • Cynnwys Marchnata Corfforaethol (hyrwyddo ac hysbysebu)
 • Ymgyrchoedd Cyfryngol Aml-blatfform